Szczyt za Szczytem

Powierzono nam oprawę „gadżetową” akcji Szczyt za Szczytem. Wszyscy świetnie się bawili o czym nie pozwolą zapomnieć praktyczne pamiątki.